Ruta - PB 127

Duga Poljana – Novi Pazar

Informacije o ruti:

Dužina rute

33km

Broj raskrsnica

18

Ukupni uspon

100m

Max. visina

1225m

Min. visina

495m

Visinska razlika

730m

Ukupno vreme

01:55 h

Težina rute

Laka

Prosečna brzina

17,4 km/h

Podloga

Asfalt - 29,2 km
Makadam - 4,2 km

Elevation profil za rutu:

Detaljan opis rute:

Ukupna dužina ove rute je 33 km. Ruta polazi od sela Duga Poljana, prolazi kroz veliki broj sela, i završava se u Novom Pazaru. Na ovoj ruti u ovom smeru ima ukupno 25 m uspona, i 746 m pada. Ukupna visinska razlika između najniže i najviše tačke na ruti je 721 m. U prvih 3 km, ova ruta se poklapa sa Rutom PB 126. Odatle se odvaja na makadamski put, koji strmo nizbrdo, u dužini od 4 km vodi do sela Bele Vode. Ovaj put je uglavnom u dobrom stanju, osim dela u dužini od 1.2 km, koji je slabije uvaljan i lošiji za vožnju. Sve od izlaska na put Sjenica-Novi Pazar, pa do kraja rute, put se blago spušta u dužini od 26 km. U prvih 8 km puta asfaltni put je prilično loš, sa dosta rupa i zarpa. Prema Novom Pazaru, put je sve boljeg kvaliteta. Saobraćaj je na ovom delu rute relativno umerenog intenziteta. Na prilazu Novom Pazaru saboraćaj postaje intenzivan. Na udaljenosti od 2.6 km pre završetka rute, postoji skretanje koje sporednim putem po brdovitim predelima iznad Novog Pazara, vodi do Kule Motrilje i centra Novog Pazara. 

Objekti na ruti: