Ruta - PB 121

Leskova – Šaronje – Melaje

Informacije o ruti:

Dužina rute

18km

Broj raskrsnica

11

Ukupni uspon

170m

Max. visina

1300m

Min. visina

980m

Visinska razlika

320m

Ukupno vreme

01:30 h

Težina rute

Laka

Prosečna brzina

11,9 km/h

Podloga

Asfalt - 7,9 km
Makadam - 9,9 km

Elevation profil za rutu:

Detaljan opis rute:

Ukupna dužina ove rute je 18 km. Ruta polazi od sela Leskova, prolazi kroz sela Šaronje, Ramoševo i zavrava se u selu Melaje. Na ovoj ruti u ovom smeru ima ukupno 149 m uspona, i 473 m pada. Vožnja rutom je dosta dinamična i vijugava. Ruta prolazi kroz idilične predele. Po lepoti predela, na ovoj ruti posebno se izdvaja dio kroz pitomu dolinu od Jarebica do Šaronja. Duž rute se nekoliko puta smenjuju vrlo dobar i dobra makadam, i odličan asfalt. Ukupna dužina makadama na ruti je 10 km. Na 14-tom kilometru rute, na ulazu u Šaronje, sa desne strane, i unazad odvaja se makadamska prečica do Tutina. Ovo odvajanje može biti zgodno onima koji požele da malo improvizuju na putovanju po Pešteru. Od ovog mesta put do Tutina nije obilježen. Kod džamije u Šaronjama nalaze se česma i prodavnica

Objekti na ruti: