Biciklističke Rute

Pešter Bike

Kome su namenjene ove rute?

Pre svega cikloturistima. Onima koji na izlet (ili put) biciklom kreću sa čvrstom namerom da, vozeći lagano i svim čulima upijajući okolinu, dožive nove predele, ljude i lepote, da uživaju u svemu tome i da se odlično provedu.

 

Na rute se može krenuti ne samo planinskim nego i treking biciklom, takođe i sa određenom količinom prtljaga. Vredi ipak podsjetiti i na to da u ovakvom brdovitom regionu jaki usponi nisu iznenađenje. Podloga je pretežno asfaltna no ima dosta makadamskih, a u manjoj meri i zemljanih delova. Na daleko najvećem delu mreže vozila je malo ili ih praktično i nema, ali saobraćaj je intenzivniji na završnicama ruta 125 i 127, kao i na značajnom delu najduže rute, br. 115 (Veliki krug).

 

Savetujemo zato da uvek pročitate detalje o ruti na koju nameravate da se zaputite. Profil visina, ukupni uspon, razlika između minimalne i maksimalne visine na ruti, vrsta podloge, dužine neasfaltiranih deonica i na kraju sam opis rute  – sve će to će vam pomoći da steknete tačnu predstavu o tome kakva bi trebalo da bude vožnja i koliko će ona biti po vašoj meri ili ukusu.

Ruta PB115

Dužina: 126km
Vreme: 08:30 h

Težina: Teška

Ruta PB116

Dužina: 14km
Vreme: 01:10 h

Težina: Srednja

Ruta PB117

Dužina: 22km
Vreme: 01:17 h

Težina: Srednja

Ruta PB118

Dužina: 9km
Vreme: 00:39 h

Težina: Srednja

Ruta PB119

Dužina: 32km
Vreme: 03:35 h

Težina: Teška

Ruta PB120

Dužina: 24km
Vreme: 02:03 h

Težina: Srednja

Ruta PB121

Dužina: 18km
Vreme: 01:30 h

Težina: Laka

Ruta PB122

Dužina: 12km
Vreme: 01:08 h

Težina: Srednja

Ruta PB1123

Dužina: 29km
Vreme: 02:15 h

Težina: Srednja

Ruta PB124

Dužina: 18km
Vreme: 01:02 h

Težina: Laka

Ruta PB125

Dužina: 30km
Vreme: 01:55 h

Težina: Srednja

Ruta PB126

Dužina: 40km
Vreme: 02:28 h

Težina: Srednja

Ruta PB127

Dužina: 33km
Vreme: 01:55 h

Težina: Laka