Novi Pazar

Crkva svetih apostola Petra i Pavla

Crkva svetih apostola Petra i Pavla, Novi Pazar

Novi Pazar

Manastir Đurđevi Stupovi

Đurđevi Stupovi, Novi Pazar

Novi Pazar

Manastir Sopoćani

Manastir Sopoćani, Novi Pazar

Sjenica

Manastir Kumanica

Manastir Kumanica, Tutin