Novi Pazar

Altun – Alem džamija

Jugovića, Novi Pazar

Novi Pazar

Lejlek džamija

Manja Ćorovića, Novi Pazar

Novi Pazar

Hadži huremova – Bor džamija

Bor džamija, Novi Pazar

Sjenica

Sultan Valide džamija

Sultan Valida džamija, Sjenica